top of page
Kültürel Miras ve Koruma: Kuram, Politika, Uygulama

Kültürel Miras ve Koruma: Kuram, Politika, Uygulama

İklim değişikliği, kontrolsüz kentleşme ve sera gazı salınımın artışı gibi küresel zorlukların gündemde olduğu bu dönemde kültürel mirasın korunması, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarında açıkça altı çizilen bir eylemdir. Kültürel mirasın korunması yoluyla sürdürülebilirliğin sağlanması süreci değer odaklı olup koruma sürecinde tarihi çevrelerin sahip olduğu tarihi, toplumsal, anı ve ekonomik gibi değerlerin dahil edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda "Kültürel Miras ve Koruma: Kuram, Politika ve Uygulama" başlıklı seminer dizisi, 20. yüzyıldan günümüze değişip dönüşerek gelen kültürel mirası koruma kuramı, kültürel mirasın korunmasına yönelik yasal ve yönetsel çerçeve, koruma proje ve uygulamaları ışığında kültürel miras koruma sürecinin çok aktörlü ve çok disiplinli yönetimi, kültürel miras koruma ve sürdürülebilirlik/sürdürülebilir kalkınma ilişkisini konu edinmektedir.

 • DÜZENLEYEN KURUM

  TSMD Akademi (KORDER iş birliği ile)

 • EĞİTMEN

  • Prof. Dr. A. Güliz Bilgin Altınöz (ODTÜ)
  • Prof. Dr. Neriman Şahin Güçhan (ODTÜ)
  • Umut Bilgiç (ANB Mimarlık)
  • Dr. Öğr. Üyesi Özgün Özçakır (ODTÜ)
 • EĞİTMEN HAKKINDA

  1998 yılında kurulan KORDER’in amacı, kültür varlıklarının korunması konusunda çalışan Koruma ve Restorasyon Uzmanları’nın mesleki, kültürel ve sosyal gereksinimlerini karşılamaktır.

  Bu çerçevede KORDER, Türkiye’de kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile ilgili hizmetlerin sağlanmasında; üyelerinin hukuki haklarının korunması ve geliştirilmesinin yanı sıra kültür varlıklarının korunması için kamu bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik farklı nitelik ve kapsamlardaki çalışmaları desteklemeyi ve gerektiğinde ilgili merkezi ve yerel yetkilileri uyararak, ülkemizde koruma alanının geliştirilmesini sağlamayı amaçlar.

 • EĞİTİMİN TÜRÜ

  Yüz Yüze Seminer

 • TARİH / SAAT

  3 - 4 Haziran 2023 / 09:30 – 13:30

 • EĞİTİMİN SÜRESİ

  2 gün / 40 dakika x 4 Ders

 • EĞİTİMİN AMACI

  Planlanan program; öğrenci, araştırmacı ve meslek insanlarına kültürel mirasın koruması ile ilgili kuram ve uygulamaya yönelik temel bilgiyi vermeyi amaçlamaktadır. 

 • EĞİTİMİN İÇERİĞİ

  Eğitim dört modülden oluşmaktadır. Modüllerin başlığı ve semineri verecek eğitimcinin bilgileri aşağıda verilmiştir: 

  • 1. Modül: 20. Yüzyıl Başından Günümüzde Kültürel Mirası Koruma Kuramı - Prof. Dr. A. Güliz Bilgin Altınöz
  • 2. Modül: Kültürel Mirası Korumanın Yasal ve Yönetsel Boyutu - Prof. Dr. Neriman Şahin Güçhan
  • 3. Modül: Çok Disiplinli ve Çok Aktörlü Bir Süreç: Kültürel Mirası Koruma  - Umut Bilgiç
  • 4. Modül: Kültürel Miras ve Sürdürülebilirlik - Dr. Öğr. Üyesi Özgün Özçakır
 • EĞİTİMİN SONUNDA KAZANILACAK YETENEKLER

  Katılımcılar seminer programının ardından; koruma kuramı ve kuramın koruma uygulamalarına etkisi, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda kültürel mirası koruma süreçleri ve koruma uygulamaları hakkında bilgi edineceklerdir.

 • KATILIMCILARIN SAĞLAYACAĞI MATERYALLER

  Seminer formatında ilerleyecek eğitimde katılımcıların, sağlaması gereken ek bir materyal yoktur.

 • EĞİTİMCİNİN SAĞLAYACAĞI MATERYALLER

  Her bir seminerin içeriğine yönelik metinler, ilgilenen katılımcılar için seminer öncesinde verilecektir.

 • KİMLER KATILABİLİR

  Kültürel miras ve korunmasına ilgi duyan öğrenciler ve araştırmacılar, meslek insanları.

 • İNDİRİM

  Öğrenciler, TSMD Üyeleri ve önceden TSMD Akademi eğitimlerine katılmış kişiler %20 indirimden faydalanabilirler.

  İlk defa bir TSMD Akademi eğitimine katılacak öğrenciler indirim kuponuna ulaşmak için info@tsmdakademi.com adresinden veya (312) 468 66 38 no’lu telefondan bizimle iletişime geçebilirler.

  TSMD Üyelerine ve önceden eğitime katılmış kişilere mail adresleri aracılığıyla aylık kupon gönderimi yapılmaktadır.

 • KONTENJAN

  40 Kişi

  Eğitime en az 25 kişi, en fazla 40 kişi alınmaktadır.

  Başvuru sayısının minimum kontenjandan az olması halinde eğitim gerçekleştirilmeyecektir. Bu durumda başvuru sahipleri bilgilendirilecektir.

 • BELGE TÜRÜ

  Katılım Belgesi

800,00₺Fiyat
bottom of page