top of page

1 Nisan, 8 Nisan, 15 Nisan, 29 Nisan 2023

|

TSMD

Kültürel Miras ve Koruma: Kuram, Politika, Uygulama - KORDER

4 Gün, 320 Dakika

Kültürel Miras ve Koruma: Kuram, Politika, Uygulama - KORDER
Kültürel Miras ve Koruma: Kuram, Politika, Uygulama - KORDER

Saat ve Yer

1 Nisan, 8 Nisan, 15 Nisan, 29 Nisan 2023

TSMD, Eskişehir Yolu 7. Km No:164 Kentpark AVM Arka Cephesi, PK:, Mustafa Kemal, 06520 Çankaya/Ankara, Türkiye

Etkinlik Hakkında

Düzenleyen Kurum: TSMD Akademi + KORDER

Eğitimin Türü: Seminer

Tarih / Saat:  Toplam 320 dakika

  • 1 Nisan (1. Modül)
  • 8 Nisan (2. Modül)
  • 15 Nisan (3. Modül)
  • 29 Nisan 2023 (4. Modül)

Eğitimin Amacı: Planlanan program; öğrenci, araştırmacı ve meslek insanlarına kültürel mirasın koruması ile ilgili kuram ve uygulamaya yönelik temel bilgiyi vermeyi amaçlamaktadır.

Hedef Kitlesi: Kültürel miras ve korunmasına ilgi duyan öğrenciler ve araştırmacılar, meslek insanları

Eğitimin İçeriği: Eğitim, Nisan 2023 süresince her Cumartesi günü 10.00 - 12.00 arası gerçekleşecek olan dört modülden oluşmaktadır. 

Modüllerin başlığı ve semineri verecek eğitimcinin bilgileri aşağıda verilmiştir:

1. Modül: 20. Yüzyıl Başından Günümüzde Kültürel Mirası Koruma Kuramı - Prof. Dr. A. Güliz Bilgin Altınöz

2. Modül: Kültürel Mirası Korumanın Yasal ve Yönetsel Boyutu - Prof. Dr. Neriman Şahin Güçhan

3. Modül: Çok Disiplinli ve Çok Aktörlü Bir Süreç: Kültürel Mirası Koruma  - Umut Bilgiç

4. Modül: Kültürel Miras ve Sürdürülebilirlik - Dr. Öğr. Üyesi Özgün Özçakır

Eğitimin Sonunda Kazanılacak Yetenekler: Katılımcılar seminer programının ardından; koruma kuramı ve kuramın koruma uygulamalarına etkisi, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda kültürel mirası koruma süreçleri ve koruma uygulamaları hakkında bilgi edineceklerdir.

Katılımcıların Sağlayacağı Materyaller: Seminer formatında ilerleyecek eğitimde katılımcıların, sağlaması gereken ek bir materyal yoktur.

Eğitimcinin Sağlayacağı Materyaller: Her bir seminerin içeriğine yönelik metinler, ilgilenen katılımcılar için seminer öncesinde verilecektir.

Kontenjan:

Katılımcılar: Üyeler ve Öğrenciler

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page