top of page

Beril Kapusuz Balcı

Lisans eğitimini 2009 yılında Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde; aynı yıl başladığı yüksek lisans eğitimini, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Mimari Tasarım Programı’nda mimari tasarım ve temsil biçimleri ilişkilerini konu alan teziyle 2012 yılında tamamlamıştır. 2016-2018 yılları arasında Venedik Bienali’nin Çağdaş Sanat Tarihsel Arşivleri’nde gerçekleştirdiği arşiv araştırmalarından temellenen ‘Venedik Bienali’nde Sanat-Mimarlık Eşlemesi ve Mekansal Pratik Olarak Ambiente’ başlıklı doktora tezi ile Eylül 2018’de doktora derecesini almıştır.

 

Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümünde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta ve mimari tasarım, mimari fotoğraf ile mimarlık ve görsel sanatlar birlikteliğinde sergi tarihleri konularında dersler vermekte olan B. Beril Kapusuz Balcı, Venedik IUAV Üniversitesi Mimarlık ve Sanatlar Bölümü’nde 1970’lerde fotografinin mimarlık eğitimindeki olanakları üzerine gerçekleştirdiği doktora sonrası araştırmalarını 2022 yılında tamamlamıştır. Mekân, kültür ve bellek ilişkileri çerçevesinde görsel araştırma, mekân ve hikaye anlatımı, mimarlık fotoğrafı tarihi ve kuramı üzerine sürdürmekte olduğu akademik araştırmaları, disiplinlerarası bir zeminde mimarlık sergileri ve yayın tarihlerine odaklanmaktadır. Türkiye'de modern mimarlık mirasının belgelenmesi ve yeniden değerlendirilmesine ilişkin görsel araştırmaları çerçevesinde ürettiği fotoğraf işleri çeşitli monografik kitaplarda yayınlanmış, ulusal ve uluslararası sergilerde yer almıştır.

bottom of page